Kvadratrot

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en kvadratrot med LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Square Root

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Stötta oss!