Matris med fetstil

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en matris med fetstil i LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Matrix in bold font

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Stötta oss!