Matris med olika teckenstorlekar

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en matris med olika teckenstorlekar i LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Matrix with varying font sizes

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Stötta oss!