Symbol med index

Nedan visas ett tredje exempel på hur du skapar symboler med index i LibreOffice Math. Du kan kopiera exemplet till urklipp och använda det i en egen formel i Kommando-fönstret.

Symbols with Indices

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Stötta oss!