LibreOffice Matematikexempel

Här får du några exempelformler för det dagliga arbetet med LibreOffice Math.

Symbol med index

Här hittar du ett exempel på hur du skapar symboler med index med LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Symbol med index

Här hittar du ett andra exempel på hur du skapar symboler med index med LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Symbol med index

Nedan visas ett tredje exempel på hur du skapar symboler med index i LibreOffice Math. Du kan kopiera exemplet till urklipp och använda det i en egen formel i Kommando-fönstret.

Matris

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en matris med LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Matris med olika teckenstorlekar

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en matris med olika teckenstorlekar i LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Matris med fetstil

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en matris med fetstil i LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Funktion

Här hittar du ett exempel på hur du skapar funktioner med LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Kvadratrot

Här hittar du ett exempel på hur du skapar en kvadratrot med LibreOffice Math. Om du vill överta exemplets syntax för ditt arbete, kan du kopiera den till fönstret Kommandon via urklippet.

Integral- och summeringsintervall, teckenstorlek

Här hittar du ett exempel på hur du använder olika teckensnitt och teckenstorlekar med LibreOffice Math.

Attribut

Här hittar du ett exempel på hur du använder olika attribut i en formel med LibreOffice Math.

Stötta oss!