Mängdoperationer

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Mängdoperationer

Välj Visa - Element; välj sedan Mängdoperationer i rullmenyn på Elementpanelen.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

De olika mängdoperationerna är:

is included in Icon

finns i

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingår i med två platshållare. Du kan också skriva <?> in <?> direkt i fönstret Kommandon.

is not included in Icon

finns inte i

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingår inte i med två platshållare. Du kan också skriva <?> notin <?> i fönstret Kommandon.

includes Icon

innehåller

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn innehåller med två platshållare. Du kan också skriva <?> owns <?> eller <?> ni <?> direkt i fönstret Kommandon.

empty set Icon

Tom mängd

Använd den här symbolen om du vill infoga en tom mängd. Skriv emptyset i fönstret Kommandon när du vill infoga en tom mängd i ett dokument.

Intersection Icon

Genomsnitt

Använd den här symbolen om du vill infoga två platshållare med mängdoperatorn skärningspunkt mellan två mängder. Du kan också skriva <?> intersection <?> i fönstret Kommandon.

Union Icon

Union

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn union med två platshållare. Du kan också skriva <?> union <?> i fönstret Kommandon.

Difference Icon

Differens

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn skillnad. Du kan också skriva <?> setminus <?> eller <?> bslash <?> i fönstret Kommandon.

Quotient set Icon

Kvotmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga ett snedstreck och skapa en kvotmängd med två platshållare. Du kan också skriva <?>slash<?> i fönstret Kommandon.

aleph Icon

Alef

Använd den här symbolen om du vill infoga ett grundtal. Du får samma resultat genom att skriva aleph i fönstret Kommandon.

Subset Icon

Delmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en delmängd av. Du kan också skriva <?>subset<?> i fönstret Kommandon.

Subset or equal to Icon

Delmängd eller lika med

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en delmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>subseteq<?> i fönstret Kommandon.

Superset Icon

Grundmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en grundmängd av och två platshållare. Du kan också skriva <?>supset<?> i fönstret Kommandon.

Superset or equal to Icon

Grundmängd eller lika med

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en grundmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>supseteq<?> i fönstret Kommandon.

not subset Icon

Inte delmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen delmängd med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsubset<?>.

not subset or equal to Icon

Inte delmängd eller lika

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen delmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsubseteq<?> i fönstret Kommandon.

not superset Icon

Inte grundmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen grundmängd med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsupset<?> i fönstret Kommandon.

not superset or equal to Icon

Inte grundmängd eller lika

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen grundmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsupseteq<?> i fönstret Kommandon.

Set of natural numbers Icon

Mängd naturliga tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med naturliga tal. Du kan också skriva setn i fönstret Kommandon.

Set of whole numbers Icon

Heltalsmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med heltal. Du kan också skriva setz i fönstret Kommandon.

Set of rational numbers Icon

Mängd rationella tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med rationella tal. Du kan också skriva setq direkt i fönstret Kommandon.

Set of real numbers Icon

Mängd reella tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med realtal. Du kan också skriva setr i fönstret Kommandon.

Set of complex numbers Icon

Mängd komplexa tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med komplexa tal. Du kan också skriva setc i fönstret Kommandon.

Varningssymbol

När Du skriver in något manuellt i kommandofönstret bör Du tänka på att blankstegen är absolut nödvändiga för att Du ska åstadkomma korrekt uppbyggnad för många operatorer. Detta gäller i synnerhet om Du arbetar med värden i stället för med platshållare, t ex om Du i stället för mängdoperatorn delmängd skriver A subset B.


Stötta oss!