Formateringar

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Formateringar

Välj Visa - Element; välj sedan Formateringar i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Symbolen Info

Med "a" menas alltid den platshållare i formeln som Du vill tilldela den aktuella formateringen. Du kan skriva ett valfritt tecken.


De olika formateringarna är:

Superscript left Icon

Exponent till vänster

Infogar ett upphöjt tecken till vänster om platshållaren. Du kan också skriva <?>lsup{<?>} i fönstret Kommandon.

Superscript top Icon

Exponent uppe

Infogar ett upphöjt tecken direkt ovanför en platshållare. Du kan också skriva <?>csup<?> direkt i fönstret Kommandon.

Superscript right Icon

Exponent till höger

Infogar ett upphöjt tecken till höger om platshållaren. Du kan också skriva <?>^{<?>} direkt i fönstret Kommandon eller använda rsup eller sup.

Vertical stack (2 elements) Icon

Vertikal placering (två element)

Infogar en vertikal stack (binomial) med två platshållare. Du kan också skriva binom<?><?> direkt i fönstret Kommandon.

New line Icon

Ny rad

Infogar en ny rad i dokumentet. Du kan också skriva newline direkt i fönstret Kommandon.

Subscript left Icon

Index till vänster

Infogar ett nedstänkt tecken till vänster om platshållaren. Du kan också skriva <?>lsub{<?>} i fönstret Kommandon.

Subscript bottom Icon

Index nere

Infogar ett nedsänkt tecken direkt under en platshållare. Du kan också skriva <?>csub<?> direkt i fönstret Kommandon.

Subscript right Icon

Index till höger

Infogar ett nedsänkt tecken till höger om platshållaren. Du kan också skriva <?>_{<?>} i fönstret Kommandon så att det nedsänkta strecket kan ersättas med rsub eller sub.

Vertical stack (3 elements) Icon

Vertikal placering (tre element)

Infogar en vertikal stack med tre platshållare. Du kan också skriva stack {<?>#<?>#<?>} i fönstret Kommandon.

Small gap Icon

Litet mellanrum

Infogar ett litet mellanrum mellan en platshållare och nästa element. Du kan också skriva ` direkt i fönstret Kommandon. Kommandot måste placeras till vänster eller höger om en symbol, en variabel, ett tal eller ett fullständigt kommando.

Align left Icon

Vänsterjustera

Den här ikonen vänsterjusterar "a" och infogar en platshållare. Du kan också skriva alignl<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Align to horizontal center Icon

Horisontell centrering

Centrerar "a" horisontellt och infogar en platshållare. Du kan också skriva alignc<?> direkt i fönstret Kommandon.

Align right Icon

Högerjustering

Infogar kommandot för högerjustering och en platshållare. Du kan också skriva alignr<?> i fönstret Kommandon.

Matrix stack Icon

Matrisplacering

Den här symbolen infogar en matris med fyra platshållare. Du kan också skriva matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direkt i Kommando-fönstret. Positionen för ett element i det här diagrammet visas med två koordinater. Den första anger radnumret och den andra kolumnnumret. Genom att lägga till tecken i fönstret Kommandon kan du expandera den här matrisen åt vilket håll som helst.

Gap Icon

Mellanrum

Den här symbolen infogar ett mellanrum eller ett blanksteg mellan platshållare. Du kan också skriva ~ direkt i fönstret Kommandon. Kommandot måste placeras till vänster eller höger om en symbol, en variabel, ett tal eller ett fullständigt kommando.

För justering är kommandona alignl, alignc och alignr speciellt effektiva om du

När Du använder align-instruktioner måste Du tänka på att dessa

Så här justerar du med kommandot "Matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Justera åt vänster

Om en rad eller ett uttryck inleds med text, vänsterjusteras den som standard. Du kan ändra detta med hjälp av något av justerings-kommandona. Ett exempel är stack{a+b-c*d#alignr "text"}, där "text" justeras åt höger. Observera att texten alltid måste omslutas med citattecken.

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

Varningssymbol

När du skriver information i fönstret Kommandon, behöver vissa format extra blanksteg för att få rätt struktur. Detta gäller särskilt när du anger värden (till exempel lsup{3}) i stället för platshållare.


Du får mer information om formatering i LibreOffice Math om du klickar på den här hyperlänken.

Med hjälp av mer information om Index och exponenter och Skalning kan du ge dina dokument en optimal utformning.

Stötta oss!