Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Attribut

Välj Visa - Element; välj sedan Attribut i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Symbolen Info

Med "a" menas en platshållare som du tilldelar respektive attribut. Givetvis kan du ersätta den med valfria tecken.


De olika attributen är:

Acute accent Icon

Akut accent

Infogar en platshållare med en akut accent. Du kan också skriva acute<?> i fönstret Kommandon.

Grave accent Icon

Grav accent

Infogar en platshållare med en grav accent. Du kan också skriva grave<?> i fönstret Kommandon.

Reverse Circumflex Icon

Omvänt cirkumflex

Infogar en platshållare med omvänt cirkumflex ("kryssmarkering") ovanpå. Du kan också skriva check<?> i fönstret Kommandon.

Breve Icon

Breve

Infogar en platshållare med en accent-breve. Du kan också skriva breve <?> i fönstret Kommandon.

Circle Icon

Cirkel

Infogar en platshållare med en cirkel ovanför. Du kan också skriva circle<?> i fönstret Kommandon.

Vector arrow Icon

Vektorpil

Infogar en platshållare med en vektorpil. Du kan också skriva vec<?> i fönstret Kommandon.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Tilde

Infogar en platshållare med ett tilde. Du kan också skriva tilde<?> i fönstret Kommandon.

Circumflex Icon

Cirkumflex

Infogar en platshållare med ett cirkumflex ("hat"). Du kan också skriva hat <?> direkt i fönstret Kommandon.

Line above (bar) Icon

Linje ovan (bar)

Infogar ett streck ("bar") ovanför en platshållare. Du kan också skriva bar<?> i fönstret Kommandon.

Dot Icon

Punkt

Infogar en platshållare med en punkt ovanför. Du kan också skriva dot<?> i fönstret Kommandon.

Wide vector arrow Icon

Bred vektorpil

Infogar en bred vektorpil med en platshållare. Du kan också skriva widevec i fönstret Kommandon.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Brett tilde

Infogar ett brett tilde med en platshållare. Du kan också skriva widetilde direkt i fönstret Kommandon.

Wide circumflex Icon

Brett cirkumflex

Infogar ett brett cirkumflex ("hat") med en platshållare. Du kan också skriva widehat i fönstret Kommandon.

Double dot Icon

Dubbel punkt

Infogar en platshållare med två punkter ovanför. Du kan också skriva ddot<?> direkt i fönstret Kommandon.

Line over Icon

Linje ovan

Infogar en linje över en platshållare. Du kan också skriva overline <?> i fönstret Kommandon. Linjen justerar sig själv så att den får rätt längd.

Line below Icon

Linje under

Infogar en linje under en platshållare. Du kan också skriva underline<?> i fönstret Kommandon.

Line through (overstrike) Icon

Linje genom (genomstrykning)

Infogar en platshållare med ett streck genom (genomstrykning) . Du kan också skriva overstrike<?> i fönstret Kommandon.

Triple dot Icon

Trippel punkt

Infogar tre punkter ovanför en platshållare. Du kan också skriva dddot<?> i fönstret Kommandon.

Transparent Icon

Transparent

Infogar en platshållare för ett transparent tecken. Det här tecknet upptar samma plats som ett "a" men visas inte. Du kan också skriva phantom<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Fet teckensnitt

Infogar en platshållare med fet formatering. Du kan också skriva bold <?> i fönstret Kommandon.

Icon

Kursivt teckensnitt

Infogar en platshållare med kursiv formatering. Du kan också skriva ital<?> eller italic<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Ändra storlek

Infogar ett kommando som ändrar teckenstorlek med två platshållare. Den första platshållaren hänvisar till teckenstorleken (t.ex. 12) och den andra innehåller texten. Infoga ett blanksteg mellan värdena om du vill få korrekt struktur. Du kan även skriva size <?> <?> direkt i Kommando-fönstret.

Icon

Ändra teckensnitt

Infogar ett kommando som ändrar teckenstorlek, med två platshållare. Ersätt den första platshållaren med namnet på ett användarteckensnitt, Serif, Sans eller Fixed teckensnitt. Ersätt den andra platshållaren med texten. Du kan även skriva <?> <?> direkt i fönstret Kommandon.

Använd kommandot color om du vill ändra färg på formeln. Skriv color, skriv sedan färgnamnet (tillgängliga färger är white, black, cyan, magenta, red, blue, green och yellow), sedan formeln, tecknet eller teckensekvensen. Inmatningen color green size 20 a returnerar ett grönt "a" med teckenstorleken 20.

Kommandona nbold och nitalic tar bort feta eller kursiva standardteckensnitt från formelns komponenter. Du kan till exempel ta bort kursiv stil från x i formeln 5 x + 3=28 genom att skriva nitalic före x som i 5 nitalic x + 3=28.

Symbolen Info

Attributen "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" och "vec" har fast storlek. Du kan inte ändra längd och bredd på dem när de placeras över en lång symbol.


Om du vill ändra storlek kan du använda size n, +n, -n, *n och /n , där n är en platshållare. Den här metoden är användbar när formelns basstorlek ska ändras. Kommandona size +n och size -n ändrar punktstorleken, och size *n och size /n ändrar storleken i procent. Exempelvis kommandot size *1,17 ökar storleken på ett tecken med exakt 17 %.

Varningssymbol

När Du skriver in något manuellt i kommandofönstret bör Du tänka på att blankstegen ibland är absolut nödvändiga för att kommandot ska byggas upp korrekt. I synnerhet gäller detta om Du förser Dina attribut med värden i stället för med platshållare, t ex font sans 20.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Värdefull information om attribut, index och exponenter samt skalning hjälper dig att utforma dina dokument optimalt.

Stötta oss!