Parenteser

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Parenteser

Välj Visa - Element; välj sedan Parenteser i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika parenteserna är:

Icon

Parenteser

Infogar en platshållare i normala runda parenteser. Du kan också skriva (<?>) i fönstret Kommandon.

Icon

Hakparenteser

Infogar en platshållare i en hakparentes. Du kan också skriva [<?>] i fönstret Kommandon.

Icon

Dubbla hakparenteser

Infogar en platshållare inom dubbla hakparenteser. Du kan också skriva ldbracket <?> rdbracket i fönstret Kommandon.

Icon

Klammerparenteser

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

Enkla linjer

Infogar en platshållare inom vertikalstreck. Du kan också skriva lline <?> rline direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Dubbla linjer

Infogar en platshållare inom dubbla vertikalstreck. Du kan också skriva ldline <?> rdline direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Vinkelparenteser

Infogar en platshållare i vinkelparentes. Du kan också skriva langle <?> rangle i fönstret Kommandon.

Icon

Operatorparenteser

Infogar en platshållare i en operatorparentes. Du kan också skriva langle <?> mline <?> rangle i fönstret Kommandon.

Icon

Grupperingsparenteser

Infogar en grupparentes. Du kan också skriva {<?>} i fönstret Kommandon.

Icon

Parenteser (skalbara)

Infogar skalbara rundade parenteser men en platshållare. Du kan också skriva left(<?> right) i fönstret Kommandon.

Icon

Vänster och höger hakparentes

Infogar en skalbar hakparentes med platshållare. Du kan också skriva left[<?> right] i fönstret Kommandon. Storleken på parentesen justeras automatiskt.

Icon

Dubbla hakparenteser (skalbara)

Infogar en skalbar dubbel hakparentes med platshållare. Du kan också skriva left ldbracket <?> right rdbracket i fönstret Kommandon. Parentesstorleken justeras automatiskt.

Braces (scalable) Icon

Vänster och höger klammerparentes

Infogar en skalbar klammerparentes med en platshållare. Du kan också skriva left lbrace <?> right rbrace i fönstret Kommandon. Storleken på parentesen justeras automatiskt.

Single vertical bars (scalable) Icon

Enkla linjer (skalbara)

Infogar skalbara enkla vertikalstreck med en platshållare. Du kan också skriva left lline <?> right rline i fönstret Kommandon. Storleken på parentesen justeras automatiskt.

Double vertical bars (scalable) Icon

Med "a" menas platshållaren som du tilldelar respektive formatering. Givetvis kan du ersätta den med valfria tecken.

Infogar skalbara dubbla vertikalstreck med en platshållare. Du kan också skriva left ldline <?> right rdline i fönstret Kommandon. Storleken på parentesen justeras automatiskt.

Angle brackets (scalable) Icon

Vinkelparenteser (skalbara)

Infogar en skalbar vinkelparentes med en platshållare. Du kan också skriva left langle <?> right rangle i fönstret Kommandon. Storleken på parentesen justeras automatiskt.

Operator brackets (scalable) Icon

Operatorparenteser (skalbara)

Infogar en skalbar operatorparentes med platshållare. Du kan också skriva left langle <?> mline <?> right rangle i fönstret Kommandon. Parentesstorleken justeras automatiskt.

Brace top (scalable) Icon

Klammerparentes uppe (skalbar)

Infogar en skalbar horisontell övre klammerparentes med platshållare. Du kan också skriva <?> overbrace <?> direkt i fönstret Kommandon. Parentesstorleken justeras automatiskt.

Brace bottom (scalable) Icon

Klammerparentes nere (skalbar)

Infogar en skalbar horisontell nedre klammerparentes med platshållare. Du kan också skriva <?>underbrace <?> direkt i fönstret Kommandon. Parentesstorleken justeras automatiskt.

Du infogar undre parenteser genom att skriva lfloor<?>rfloor direkt i fönstret Kommandon.

Du infogar övre parenteser genom att skriva lceil<?>rceil direkt i fönstret Kommandon.

Du infogar skalbara undre parenteser genom att skriva left lfloor<?>right rfloor direkt i fönstret Kommandon.

Du infogar skalbara övre parenteser genom att skriva left lceil<?>right rceil direkt i fönstret Kommandon.

Symbolen Tips

Parenteser ändrar storlek automatiskt när du skriver left och right framför ett parenteskommando, till exempel left(a over b right). Du kan också ange storlek och avstånd för parenteser genom att välja Format - Avstånd - Kategori- Parenteser och ange ett värde i procent. Markera kryssrutan Skala alla parenteser om du vill ändra alla parenteser i formeln.


Du kan också använda enkla parenteser. Det gör du genom att skriva ett omvänt snedstreck \ framför kommandot. For example, when you type \[, the left square bracket appears without its counterpart. This is useful for creating reverse brackets or for constructing intervals. Note that only non-scalable brackets can be used individually. To change the size, use the size command.

Exempel på enstaka parenteser

För oskalade parenteser:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For scaled brackets use none as the bracket name

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Symbolen Info

The phantom statement ensures that the last bracket is the correct size.


Varningssymbol

När du skriver in något direkt i kommandofönstret bör du tänka på att mellanslag är absolut nödvändiga i vissa parenteser för den korrekta uppbyggnaden, t.ex. left ldline<?> right rdline.


Med användbar information om index och exponenter samt skalning blir det enklare att strukturera formler på ett effektivt sätt. Mer information om parenteser finns i Parenteser och gruppering.

Stötta oss!