Funktioner

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Funktioner

Välj Visa - Element; välj sedan Funktioner i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika funktionerna är:

Natural Exponential Icon

Exponentialfunktion

Infogar en naturlig exponentialfunktion. Du kan också skriva func e^<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Natural Logarithm Icon

Naturlig logaritm

Infogar en naturlig logaritm (basen e) med en platshållare. Du kan också skriva ln(<?>) i fönstret Kommandon.

Exponential Icon

Exponentialfunktion

Infogar en exponentialfunktion med en platshållare. Du kan också skriva exp(<?>) i fönstret Kommandon.

Logarithm Icon

Logaritm

Infogar en vanlig logaritm (basen 10) med en platshållare. Du kan också skriva log(<?>) i fönstret Kommandon.

Power Icon

Potens

Infogar x upphöjt till y. Du kan också skriva <?>^{<?>} i fönstret Kommandon. Du kan ersätta tecknet ^ med rsup eller sup.

Sine Icon

Sinus

Infogar en sinusfunktion med en platshållare. Du kan också skriva sin(<?>) i fönstret Kommandon.

Cosine Icon

Cosinus

Infogar en cosinusfunktion med en platshållare. Du kan också skriva cos(<?>) i fönstret Kommandon.

Tangent Icon

Tangens

Infogar en tangensfunktion med en platshållare. Du kan också skriva tan(<?>) i fönstret Kommandon.

Cotangent Icon

Cotangens

Infogar en cotangens-symbol med en platshållare. Du kan också skriva cot(<?>) i fönstret Kommandon.

Hyperbolic Sine Icon

Hyperbolisk sinus

Infogar hyperbolisk sinus med en platshållare. Du kan också skriva sinh(<?>) i fönstret Kommandon.

Square Root Icon

Kvadratrot

Infogar en ikon för kvadratrot med en platshållare. Du kan också skriva sqrt(<?>) i fönstret Kommandon.

Hyperbolic Cosine Icon

Hyperbolisk cosinus

Infogar en symbol för hyperbolisk cosinus med en platshållare. Du kan också skriva cosh(<?>) i fönstret Kommandon.

Hyperbolic Tangent Icon

Hyperbolisk tangens

Infogar en symbol för hyperbolisk tangens med en platshållare. Du kan också skriva tanh(<?>) i fönstret Kommandon.

Hyperbolic Cotangent Icon

Hyperbolisk cotangens

Infogar en symbol för hyperbolisk cotangens med en platshållare. Du kan också skriva coth(<?>) direkt i fönstret Kommandon.

nth Root Icon

N-te roten

Infogar en n:te rotfunktion med två platshållare. Du kan också skriva nroot n x i fönstret Kommandon.

Arc Sine Icon

Arcussinus

Infogar en arcus sinus-funktion med en platshållare. Du kan också skriva arcsin(<?>) i fönstret Kommandon.

Arc Cosine Icon

Arcuscosinus

Infogar en arcus cosinus-symbol med en platshållare. Du kan också skriva arccos(<?>) i fönstret Kommandon.

Arc Tangent Icon

Arcustangens

Infogar en arcustangens-funktion med en platshållare. Du kan också skriva arctan(<?>) i fönstret Kommandon.

Arc Cotangent Icon

Arcuscotangens

Infogar en arcus cotangens-funktion med en platshållare. Du kan också skriva arccot(<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Absolute Value Icon

Absolutvärde

Infogar ett absolut värdetecken med en platshållare. Du kan också skriva abs(<?>) i fönstret Kommandon.

Area Hyperbolic Sine Icon

Area sinus hyperbolicus

Infogar funktionen area sinus hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva arsinh(<?>) i fönstret Kommandon.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Area cosinus hyperbolicus

Infogar funktionen area cosinus hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva arcosh(<?>) i fönstret Kommandon.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Area tangens hyperbolicus

Infogar funktionen area tangens hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva artanh(<?>) i fönstret Kommandon.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Area cotangens hyperbolicus

Infogar funktionen area cotangens hyperbolicus med en platshållare. Du kan också skriva arcoth(<?>) i fönstret Kommandon.

Factorial Icon

Fakultet

Infogar ett bråktecken med en platshållare. Du kan också skriva fact <?>) direkt i fönstret Kommandon.

Symbolen Tips

You can also assign an index or an exponent to a function. For example, typing sin^2x results in a function "sine to the power of 2x".


Varningssymbol

När du matar in funktioner manuellt i kommandofönstret bör du tänka på att mellanslag är absolut nödvändiga för vissa funktioner. (t.ex. abs 5=5 ; abs -3=3)


Stötta oss!