Relationer

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Relationer

Välj Visa - Element; välj sedan Relationer i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika relationerna är:

is equal Icon

är lika med

Infogar ett likhetstecken (=) med två platshållare. Du kan också direkt skriva <?> = <?> direkt i Kommando-fönstret.

does not equal Icon

är inte lika med

Symbolen neq eller kommandot infogar en olikhet med två platshållare. Du kan också skriva <?> neq <?> direkt i fönstret Kommandon.

identical to Icon

är kongruent med

Infogar ett tecken för relationen identisk med (kongruent) med två platshållare. Du kan också skriva <?> equiv <?> direkt i fönstret Kommandon.

orthogonal to Icon

är ortogonal med

Infogar ett tecken för relationen ortogonal (rätvinklig) med två platshållare. Du kan också skriva <?> ortho <?> direkt i fönstret Kommandon.

divides Icon

delar

Infogar tecknet dividerar. Du kan också skriva <?> divides <?> direkt i fönstret Kommandon.

does not divide Icon

delar ej

Den här symbolen infogar tecknet dividerar inte. Du kan också skriva <?>ndivides<?> direkt i fönstret Kommandon.

less than Icon

är mindre än

Infogar relationen mindre än. Du kan också skriva <?>lt<?> eller <?> < <?> i fönstret Kommandon.

greater than Icon

är större än

Infogar relationen större än. Du kan också skriva <?> gt <?> eller <?> > <?> i fönstret Kommandon.

approximately equal to Icon

är ungefär lika med

Infogar relationen ungefär lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?> approx <?> direkt i fönstret Kommandon.

parallel to Icon

är parallell med

Infogar relationen parallell med två platshållare. Du kan också skriva <?>parallel<?> direkt i fönstret Kommandon.

less than or equal to (slanted) Icon

är mindre än eller lika med (sned)

Infogar relationen mindre än eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?> leslant <?> direkt i fönstret Kommandon.

greater than or equal to (slanted) Icon

är större än eller lika med (sned)

Infogar relationen större än eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>geslant<?> direkt i fönstret Kommandon.

similar or equal to Icon

är liknande eller lika med

Infogar relationen liknar eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?> simeq <?> direkt i fönstret Kommandon.

proportional to Icon

är proportionell mot

Infogar relationen proportionell mot med två platshållare. Du kan också skriva <?> prop <?> direkt i fönstret Kommandon.

less than or equal to Icon

är mindre än eller lika med

Infogar relationen mindre än eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?> le <?> eller <?> <= <?> direkt i Kommando-fönstret.

greater than or equal to Icon

är större än eller lika med

Infogar relationen större än eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?> ge <?> eller <?> >= <?> direkt i Kommando-fönstret.

similar to Icon

liknar

Den här symbolen infogar relationen liknar med två platshållare. Du kan också skriva <?>sim<?> direkt i fönstret Kommandon.

toward Icon

strävar mot

Infogar relationen mot med två platshållare. Du kan också skriva <?> toward <?> direkt i fönstret Kommandon.

double arrow pointing left Icon

dubbelpil till vänster

Infogar den logiska relationen pil med dubbelstreck som pekar åt vänster. Du kan också skriva dlarrow i fönstret Kommando.

double arrow pointing left and right Icon

dubbelpil till vänster och till höger

Infogar den logiska relationen pil med dubbelstreck som pekar åt vänster och höger med två operatorer. Du kan också skriva dlrarrow i fönstret Kommandon.

double arrow pointing right Icon

dubbelpil till höger

Infogar den logiska operatorn pil med dubbelstreck som pekar åt höger med två platshållare. Du kan också skriva drarrow i fönstret Kommandon.

precedes Icon

kommer före

Infogar den logiska operatorn föregår med två platshållare. Du kan också skriva prec i fönstret Kommandon.

succeeds Icon

kommer efter

Infogar den logiska operanden efterföljer med två platshållare. Du kan också skriva succ i fönstret Kommandon.

not precedes Icon

kommer inte före

Infogar den logiska operanden föregår inte med två platshållare. Du kan också skriva nprec i fönstret Kommandon.

not succeeds Icon

kommer inte efter

Infogar den logiska operanden efterföljer inte med två platshållare. Du kan också skriva nsucc i fönstret Kommandon.

precedes or equal Icon

Delmängd eller lika

Infogar den logiska operatorn pil med dubbelstreck som pekar åt höger med två platshållare. Du kan också skriva drarrow i fönstret Kommandon.

succeeds or equal Icon

Delmängd eller lika

Infogar den logiska operatorn pil med dubbelstreck som pekar åt höger med två platshållare. Du kan också skriva drarrow i fönstret Kommandon.

precedes or equivalent Icon

Delmängd eller lika

Infogar den logiska operatorn pil med dubbelstreck som pekar åt höger med två platshållare. Du kan också skriva drarrow i fönstret Kommandon.

succeeds or equivalent Icon

Delmängd eller lika

Infogar den logiska operatorn pil med dubbelstreck som pekar åt höger med två platshållare. Du kan också skriva drarrow i fönstret Kommandon.

Om du vill skapa relationen mycket större än med två platshållare skriver du <?> gg <?> eller >> i fönstret Kommandon.

Med ll eller << infogar du en "är mycket mindre än"-relation i dokumentet. Du gör inmatningen med två platshållare enligt mönstret <?>ll<?>.

Relationen "är definierad som" med två platshållare infogar du med hjälp av <?>def<?>.

Ett korrespondenstecken "bild av" med två platshållare infogar du med kommandot <?>transl<?> i dokumentet.

Kommandot <?>transr<?> infogar ett korrespondenstecken "original till" med två platshållare.

Varningssymbol

När du skriver in något manuellt i kommandofönstret bör du tänka på att blankstegen är absolut nödvändiga för att du ska åstadkomma korrekt uppbyggnad för många operatorer. I synnerhet gäller detta om du arbetar med värden i stället för med platshållare, t.ex. om du för relationen "är mycket större än" skulle skriva 10 gg 1 eller a gg b.


Stötta oss!