Unära/binära operatorer

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna snabbmenyn i kommandofönstret - välj Unära/Binära operatorer

Välj Visa - Element; välj sedan Unära/binära operatorer i rullmenyn på Elementpanelen.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika unära och binära operatorerna är:

Plus Icon

Tecken +

Infogar ett plustecken med en platshållare. Du kan även skriva + <?> i Kommando-fönstret.

Minus Icon

Tecken -

Infogar ett minustecken med en platshållare. Du kan också skriva -<?> i fönstret Kommandon.

Plus/Minus Icon

Tecken plus/minustecken

Infogar ett plus-/minustecken med en platshållare. Du kan också skriva +-<?> i fönstret Kommandon.

Minus/Plus Icon

Minus/plustecken

Infogar ett minus-/plustecken med en platshållare. Du kan också skriva -+<?> i fönstret Kommandon.

Addition (plus) Icon

Addition

Infogar ett plustecken med två platshållare. Du kan även skriva <?>+<?> i Kommando-fönstret.

Multiplication (dot) Icon

Multiplikation (punkt)

Infogar en punktoperator med två platshållare. Du kan också skriva <?>cdot<?> i fönstret Kommandon.

Multiplication (x) Icon

Multiplikation (x)

Infogar ett "x", multiplikation, med två platshållare. Du kan också skriva <?>times<?> direkt i fönstret Kommandon.

Multiplication (*) Icon

Multiplikation (*)

Infogar ett multiplikationstecken i form av en asterisk med två platshållare. Du kan också skriva <?>*<?> i fönstret Kommandon.

Subtraction Icon

Tecken +-

Infogar ett minustecken med två platshållare. Du kan också skriva <?>-<?> i fönstret Kommandon.

Division (Fraction) Icon

Division (bråk)

Infogar ett bråk med två platshållare. Du kan också skriva <?>over<?> i fönstret Kommandon.

Division Icon

Division

Infogar ett divisionstecken med två platshållare. Du kan också skriva <?>div<?> i fönstret Kommandon.

Division (Slash) Icon

Division (snedstreck)

Infogar ett snedstreck '"/" med två platshållare. Du kan också skriva <?>/<?> i fönstret Kommandon.

Boolean NOT Icon

Logiskt INTE

Infogar ett logiskt ICKE med en platshållare. Du kan också skriva neg<?> i fönstret Kommandon.

Boolean AND Icon

Logiskt OCH

Infogar ett logiskt OCH med två platshållare. Du kan också skriva <?>and<?> direkt i fönstret Kommandon.

Boolean OR Icon

Logiskt ELLER

Infogar ett logiskt ELLER med två platshållare. Du kan också skriva <?>or<?> i fönstret Kommandon .

Concatenate Icon

Länkning

Infogar ett sammanlänkningstecken med två platshållare. Du kan också skriva circ i fönstret Kommandon.

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

Med kommandot <?>oplus<?> infogar du ett additionstecken som omges av en cirkel i dokumentet.

Med <?>ominus<?> infogar du ett subtraktionstecken som omges av en cirkel.

Genom att skriva <?>odot<?> i kommandofönstret infogar du en multiplikationspunkt i en cirkel.

Med <?>odivide<?> infogar du ett snett divisionsstreck som omges av en cirkel i formeldokumentet.

Skriv a wideslash b i fönstret Kommandon om du vill skapa två tecken med ett snedstreck (från vänster upp till höger) mellan dem. Tecknen anges så att allt till vänster om snedstrecket är ovanför strecket och allt till höger är nedanför. Det här kommandot finns också på snabbmenyn i fönstret Kommandon.

Skriv a widebslash b i fönstret Kommandon om du vill skapa två tecken med ett snedstreck (från vänster ned till höger) mellan dem. Tecknen anges så att allt till vänster om snedstrecket är nedanför strecket och allt till höger är ovanför. Det här kommandot finns också på snabbmenyn i fönstret Kommandon.

Kommandona sub och sup kan du använda för att lägga till index och potenser till tecknen i formeln, t.ex. sub 2.

Symbolen Tips

Om du vill använda kolon ':' som divisionstecken väljer du Verktyg - Symboler eller klickar på ikonen Symboler på verktygsraden Verktyg. Klicka på knappen Redigera i dialogrutan som visas och markera sedan symbolsetet Special. Ange ett beskrivande namn bredvid Symbol, till exempel "division" och klicka sedan på kolon i symbolsetet. Klicka på Lägg till och sedan på OK. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan Symboler. Nu kan du använda den nya symbolen, i det här fallet ett kolon, genom att skriva namnet i fönstret Kommandon, till exempel a %division b = c.


Varningssymbol

När du skriver in något manuellt i kommandofönstret bör du tänka på att blankstegen är absolut nödvändiga för att du ska åstadkomma korrekt uppbyggnad för många operatorer. Detta gäller i synnerhet om du förser operatorerna med värden i stället för med platshållare, t.ex. om du bygger upp divisionen 4 div 3 eller a div b.


Stötta oss!