Formelelement

Det här är en lista över operatorer, funktioner, symboler och formatalternativ som du kan infoga i formeln.

Några exempel visar vilka funktioner som finns.

Urvalsfönstret är indelat i två områden. Om du klickar på en ikon i det övre området visas de tillhörande ikonerna i det undre området.

I fönstret Kommandon visas det indelade urvalet som undermenyer.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Formelelement


Unära/binära operatorer

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Relationer

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Mängdoperationer

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funktioner

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operatorer

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Parenteser

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Formateringar

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Övrigt

Visar diverse matematiska symboler.

LibreOffice Matematikexempel

Här får du några exempelformler för det dagliga arbetet med LibreOffice Math.

Referenstabeller för formler

Det här referensavsnittet innehåller alla operatorer, funktioner, symboler och formateringsfunktioner som finns i LibreOffice Math. Många av de kommandon som visas kan infogas med hjälp av ikonerna i fönstret Formelelement eller via snabbmenyn som hör till kommandofönstret.

Stötta oss!