Uppdatera visning automatiskt

Välj det här kommandot om du vill uppdatera en ändrad formel automatiskt. Om du inte markerar det här alternativet, uppdateras formeln bara om du väljer Visa - Uppdatera och trycker på F9.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Uppdatera visning automatiskt


Stötta oss!