Uppdatera

Det här kommandot uppdaterar formeln i dokumentfönstret.

Ändringar som du gör i fönstret Kommandon uppdateras automatiskt om Uppdatera visning automatiskt är aktiverat.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Uppdatera

Tangenten F9

På verktygsraden Verktyg klickar du på

Icon Update

Uppdatera


Stötta oss!