Zooma in

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Visa - Förstora

På verktygsraden Verktyg klickar du på

Icon Zoom In

Större


Stötta oss!