Föregående fel

Placerar markören på det föregående felet.

Så här använder du det här kommandot...

Menyn Redigera - Föregående fel

Tangentkombinationen Skift+F3


Stötta oss!