Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Position och storlek

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedställer det markerade objektet.

Text Attributes

Bestämmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Stötta oss!