Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Ta bort direktformatering

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Character

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Object and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected object or shape.

Skugga

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaction

Definierar hur det markerade objektet fungerar nÀr du klickar pÄ det under en bildvisning.

Namn

Ger ett namn till det markerade objektet. Du kan sedan anvÀnda namnet för att snabbt hitta objektet med Navigator.

Beskrivning

FastslÄ rubriken och beskrivningen för objektet. Dessa syns med hjÀlp av tillgÀnglighetverktug och i alternat markering dÄ dokumentet exporteras.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Rotera

Roterar det markerade objektet.

SpegelvÀnd

SpegelvÀnder det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

Omvandla

Alternativ för att omvandla det markerade objektet.

Align Objects

Justerar markerade objekt mot varandra.

Placering

Ändrar det markerade objektets staplingsordning.

Gruppera

Grupperar markerade objekt sÄ att de kan flyttas och formateras som om de vore ett enda objekt.

Please support us!