Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Ta bort direktformatering

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Character

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Position and Size

Ändrar storlek, flyttar, roterar eller snedstĂ€ller det markerade objektet.

Line

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Area

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Text

BestÀmmer layout och förankringsegenskaper för text i det markerade ritobjektet eller textobjektet.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Definierar hur det markerade objektet fungerar nÀr du klickar pÄ det under en bildvisning.

Gruppera

Grupperar markerade objekt sÄ att de kan flyttas och formateras som om de vore ett enda objekt.

Please support us!