Verktygsraden Bild

Du kan använda den här bildraden för att ange det markerade objektets färg, kontrast och ljusstyrka.

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Symbol

Filter

Grafikläge

Visar visningsattribut för det markerade grafikobjektet. Det inbäddade eller länkade grafikobjektet i filen påverkas inte, utan bara hur objektet visas.

Cellformatmallar

Grafikläge

Färg

Med verktygsraden Färg kan du redigera vissa egenskaper för det valda objektet.

Transparens

Anger objektets genomskinlighet. Möjliga värden ligger mellan 0 % (ogenomskinlig) och +100 % (transparent).

Ikon

Transparens

Beskära

Används för att beskära vyn av en infogad bild. Det är endast vyn som beskärs, inte bilden i sig. En bild måste vara markerad för att den ska kunna beskäras.

I Impress and Draw visas ingen dialogruta när du klickar på symbolen, men de åtta beskärningshandtagen visas. Öppna snabbmenyn för önskad bild och välj Beskär bild om du vill använda dialogrutan för beskärning.

Beskär bilden genom att dra i något av de åtta beskärningshandtagen.

symbol

Beskär

Stötta oss!