Verktygsraden Alternativ

Om du vill visa Alternativraden väljer du Visa – Ikonrader – Alternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Options.


Rotationsläge efter klick på objekt

Ändrar funktionen för musklickningar så att rotationshandtag visas när du klickar på ett objekt och sedan klickar på det en gång till. Om du vill rotera objektet drar du ett handtag i den riktning som du vill rotera objektet i.

Symbol

Rotationsläge efter klick på objekt

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Visa stödlinjer

Visar eller döljer stödlinjer som hjälper dig att placera objekt på sidan. Du tar bort en stödlinje genom att dra bort den från sidan.

Symbol

Visa stödlinjer

Hjälplinjer vid förflyttning

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Hjälplinjer vid förflyttning

Fäst mot raster

Anger om ramar, teckningselement och kontroller bara ska flyttas mellan rasterpunkter. Om du bara vill ändra stödrastrets status för den aktuella åtgärden drar du ett objekt medan du håller ned .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Fäst mot stödlinjer

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Fäst mot sidmarginaler

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Fäst mot sidmarginaler

Fäst mot objektram

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Fäst mot objektram

Fäst mot objektpunkter

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Fäst mot objektpunkter

Tillåt snabbredigering

Anger om omedelbar växling till textredigeringsläge ska ske när ett textobjekt klickas.

Icon Allow Quick Editing

Tillåt snabbredigering

Bara textområde kan markeras

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Bara textområde kan markeras

Dubbelklicka för att lägga till text

Ändrar funktionen för musklickning så att du kan dubbelklicka på ett objekt för att lägga till eller redigera text i det.

Symbol

Dubbelklicka för att lägga till text

Ändra objekt med attribut

Om den här ikonen på verktygsradenAlternativ är aktiverad, visas objekten med tillhörande attribute, men med 50 % transparens när du ritar dem. Om ikonen inte är aktiverad visas endast en kontur när du ritar, och objektet visas med alla attribut när du släpper musknappen.

Ikon

Ändra objekt med attribut

Lämna alla grupperingar

Lämnar alla grupper och återgår till normalvy.

Icon Exit all groups

Lämna alla grupperingar

Stötta oss!