Verktygsraden Bildsortering

I Bildsortering kan Bildsorteringsraden användas.

Urval

Gör att du kan välja objekt i det aktuella dokumentet.

Icon

Markering

Bildskärmspresentation

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Bildskärmspresentation

Stötta oss!