Verktygsraden Disposition

I Dispositionsvyn innehåller Dispositionsikonraden vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en ikonrad med ytterligare kommandon.

Zooma

Gör visningen av det aktuella dokumentet större eller mindre. Klicka på pilen bredvid ikonen för att öppna verktygsraden Zooma.

Symbol

Zoom (LibreOffice i dispositions- och diabildsvyn)

Första nivån

Döljer alla rubriker på bilderna i bildskärmspresentationen utom bildrubrikerna. Dolda rubriker visas med en svart linje framför rubriken. Om du vill visa rubrikerna klickar du på ikonen Alla nivåer.

Icon First Level

Första nivån

Alla nivåer

Visar dolda rubriker i bilderna i den aktuella bildskärmspresentationen. Om du vill dölja alla rubriker i bildskärmspresentationen utom bildrubriker, klickar du på ikonen Första nivån.

Icon All Levels

Alla nivåer

Dölj understycken

Döljer underrubrikerna för en markerad rubrik. Dolda underrubriker visas med en svart linje framför rubriken. Om du vill visa de undre rubriknivåerna klickar du på ikonen Visa understycken.

Icon Hide Subpoints

Dölj understycken

Visa understycken

Visar de dolda underrubrikerna för en markerad rubrik. Om du vill dölja underrubrikerna under en markerad rubrik klickar du på ikonen Dölj understycken.

Icon Show Subpoints

Visa understycken

Formatering av/på

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Symbol

Formatering på/av

Svartvitt

Visar bilderna i svartvitt.

Symbol

Svartvitt

Bildskärmspresentation

Starts your slide show.

Slide Show Icon

Bildskärmspresentation

Stötta oss!