Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Du kan också visa verktygsraden Ritverktyg från ett textdokument eller ett kalkylblad. Uppsättningen med synliga ikoner kan variera något beroende på den aktuella dokumenttypen.

Markera objekt

Om du vill markera ett objekt på den aktuella bilden klickar du på verktyget Markera (vit pil) på verktygsraden Ritverktyg och sedan klickar du på objektet.

Om du håller ner skifttangenten när du klickar kan du markera flera objekt samtidigt.

Om du vill markera ett objekt som ligger bakom ett annat objekt håller du ned och klicka sedan på objektet. Om du vill markera ett objekt som ligger bakom ett annat objekt håller du ned och klickar igen. Om du vill återgå till det tidigare markerade objektet håller du ned Skift+ och sedan klickar du.

De flesta redigeringsverktygen påverkar objekt som är markerade. Ett markerat objekt har åtta små handtag. Om du dubbelklickar på ett markerat objekt kan du mata in en text som är kopplad till objektet. Upphäv markeringen genom att klicka utanför det markerade objektet.

Du kan ta bort en markering genom att klicka var som helst utanför det markerade objektet, eller trycka på Escape.

När du dubbelklickar på ett verktyg kan du använda det till flera aktiviteter. Om du aktiverar verktyget med en enkel klickning återgår det till föregående markering när aktiviteten är utförd.

Urval

Gör att du kan välja objekt i det aktuella dokumentet.

Icon

Markering

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Ikon för radfärg

Linjefärg

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Yta

Line

Ritar en rät linje där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line

Linje

Rektangel

Ritar en fylld rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Icon Rectangle

Rektangel

Ellips

Ritar en fylld ellips där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita ellipsen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Icon Ellipse

Ellips

Pilar

Öppna verktygsraden Pilar där du kan lägga till räta linjer, linjer med pilar och måttlinjer i den aktuella bilden eller sidan.

Kurva

Ikonen Kurva på verktygsraden Ritverktyg öppnar verktygsraden Linjer där du kan lägga till linjer och former på den aktuella bilden.

Icon Curve

Kurva

Förbindelse

Icon Connector

Förbindelse

Öppna verktygsraden Förbindelser om du vill lägga till förbindelser till objekt i den aktuella bilden. En förbindelse är en linje som sammanfogar objekt och som fortsätter att vara ansluten när objekten flyttas. Om du kopierar ett objekt med en förbindelse så kopieras även förbindelsen.

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Basic shapes

Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Symbol Shapes

Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Block arrows

Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Flowcharts

Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Callouts

Förklaringar

Stjärnor och banderoller

Öppnar verktygsraden Stjärnor och banderoller från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Stars

Stjärnor

3D-objekt

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

3D-objekt

Rotera

Detta verktyg används för att rotera objektet.

Icon Rotate

Rotera

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Icon Alignment

Justering

Placering

Ändrar det markerade objektets staplingsordning.

Icon Arrange

Placering

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Skugga

Lägger till en skugga i det markerade objektet. Om objektet redan har en skugga tas skuggan bort. Om du klickar på den här ikonen och inget objekt är markerat så läggs skuggan till i nästa objekt du ritar.

Icon Add Shadow

Skugga

Beskära

Beskär eller skalar det markerade grafiska objektet. Du kan också återställa grafiska objekt till deras ursprungliga storlek.

Icon Crop

Beskär

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filter

Redigera punkter

Här kan du ändra form på det markerade ritobjektet.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Stötta oss!