Linjaler

Du kan använda vertikala och horisontella linjaler till vänster och överst i arbetsytan i LibreOffice Impress när du skapar dina sidor. De avsnitt på linjalerna som täcker sidan är vita.

Symbolen Tips

När du markerar ett objekt visas objektets dimensioner på linjalerna som grå dubbellinjer. Om du vill ändra storlek på objekten med mer precision drar du i dubbellinjerna till en ny plats på linjalen.


När du markerar ett textobjekt på en sida visas indrag och tabbar på den horisontella linjalen. Om du vill ändra textobjektets inställningar för indrag eller tabbar drar du indraget eller tabulatorn till en ny plats på linjalen.

Du kan också dra en stödlinje från en linjal för att justera objekten på bilden. Om du vill infoga en stödlinje med linjalen drar du linjalens kant till bilden.

Om du vill dölja eller visa linjalerna väljer du Visa - Linjaler.

Du kan ange måttenhet för en linjal genom att högerklicka på den och sedan välja en enhet i listan.

Du ändrar linjalernas origo (nollpunkt) genom att dra de två linjalernas skärningspunkt i övre vänstra hörnet till arbetsområdet. Vertikala och horisontella hjälplinjer visas. Fortsätt att dra och släppa tills hjälplinjerna befinner sig där du vill ha det nya originalvärdet och släpp sedan musknappen. Om du vill återställa standardvärdet dubbelklickar du på skärningspunkten.

Du kan ändra sidmarginaler genom att dra kanterna i de vita områdena i linjalerna.

Stötta oss!