Statuslist

På statusraden visas information om dokumentet och det markerade objektet. Du kan klicka på vissa objekt på statusraden för att öppna en dialogruta med fler alternativ.

Aktuell storlek

Visar markörens X- och Y-position och det markerade objektets storlek.

Zooma

Anger den aktuella zoomfaktorn för sidvisningen.

Dokumentändring

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Aktuell sida/nivå

Visar det aktuella antalet sidor följt av det totala antalet sidor.

Aktuell sidformatmall

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Stötta oss!