Verktygsraden Bildvy

Verktygsraden Bildvy öppnas tillsammans med bildsorteringsvyn.

BildskÀrmspresentation med tidtagning

Startar en bildskÀrmspresentation med ett stoppur i nedre vÀnstra hörnet.

Symbol

BildskÀrmspresentation med tidtagning

Visa bild

Döljer den markerade sidan sÄ att den inte visas under en bildskÀrmspresentation.

Symbol

Visa bild

Diabilder per rad

Ange hur mÄnga bilder som ska visas pÄ varje rad i bildvyn.

Please support us!