Verktygsraden Bildvy

Verktygsraden Bildvy öppnas tillsammans med bildsorteringsvyn.

Bildskärmspresentation med tidtagning

Startar en bildskärmspresentation med ett stoppur i nedre vänstra hörnet.

Icon Rehearse Timings

Bildskärmspresentation med tidtagning

Visa bild

Döljer den markerade sidan så att den inte visas under en bildskärmspresentation.

Icon Hide Slide

Visa bild

Diabilder per rad

Ange hur många bilder som ska visas på varje rad i bildvyn.

Stötta oss!