Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering ställer du markören inuti ett textobjekt.

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Teckenfärg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

Teckenfärg

Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken på sidan.

Icon Centered

Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Icon Align Right

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vänster och höger sidmarginal. Du kan även ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att välja Format - Stycke - Justering.

Icon Justified

Marginaljusterad

Öka styckeavstånd

Click the Increase Spacing icon to increase the paragraph spacing above the selected paragraph.

Symbol

Öka styckeavstånd

Minska styckeavstånd

Click the Decrease Spacing icon to decrease the paragraph spacing above the selected paragraph.

Symbol

Minska styckeavstånd

Toggle Unordered List

Tilldelar de markerade styckena punktuppställningstecken eller tar bort dem från punktuppställda stycken.

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Icon Character

Tecken

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

Stycke

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textriktning från vänster till höger

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Textriktning från vänster till höger

Text som löper uppifrån och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Textriktningen är uppifrån och ned.

Increase Font Size

Ökar teckenstorleken i den markerade texten.

Decrease Font Size

Minskar teckenstorleken i den markerade texten.

Stötta oss!