Symbollister

Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.

Presentation

Vanliga kommandon för sidor.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Verktygsraden Disposition

I Dispositionsvyn innehåller Dispositionsikonraden vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en ikonrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Bildsortering

I Bildsortering kan Bildsorteringsraden användas.

Raden Linje och fyllning

Raden Linje och fyllning innehåller kommandon och alternativ som du kan tillämpa i den aktuella vyn.

Verktygsraden Bildvy

Verktygsraden Bildvy öppnas tillsammans med bildsorteringsvyn.

Verktygsraden Tabell

Verktygsraden Tabell innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering ställer du markören inuti ett textobjekt.

Verktygsraden Bild

Du kan använda den här bildraden för att ange det markerade objektets färg, kontrast och ljusstyrka.

Verktygsraden Redigera punkter

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Verktygsraden Alternativ

Om du vill visa Alternativraden väljer du Visa – Ikonrader – Alternativ.

Färglisten

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statuslist

På statusraden visas information om dokumentet och det markerade objektet. Du kan klicka på vissa objekt på statusraden för att öppna en dialogruta med fler alternativ.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas när du markerar ett Fontwork-objekt.

Infoga

Lägg till objekt som diagram, kalkylblad och bilder i ett dokument.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Stötta oss!