Bildskärmspresentation

Innehåller kommandon och alternativ för att köra en presentation.

Bildskärmspresentation

Starts your slide show.

Presentationsinställningar...

Definierar inställningar för presentationen, t.ex. på vilken sida visningen ska börja, hur du växlar mellan bilder, presentationens typ och pekaralternativ.

Bildskärmspresentation med tidtagning

Startar en bildskärmspresentation med ett stoppur i nedre vänstra hörnet.

Interaktion

Definierar hur det markerade objektet fungerar när du klickar på det under en bildvisning.

Animation

Assigns effects to selected objects.

Diabildsväxling

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Visa bild

Döljer den markerade sidan så att den inte visas under en bildskärmspresentation.

Individuell bildskärmspresentation...

Definierar en anpassad presentation i den aktuella presentationen. Du kan sedan välja de bilder som passar din publik. Du kan skapa så många anpassade presentationer som du vill.

Please support us!