Modifiera

Innehåller kommandon för att ändra objekt i dokumentet.

Rotera

Roterar markerat/markerade objekt.

Spegelvänd

Spegelvänder det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

Omvandla

Alternativ för att omvandla det markerade objektet.

Placering

Ändrar det markerade objektets staplingsordning.

Align Objects

Justerar markerade objekt mot varandra.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Namnge objekt

Ger ett namn till det markerade objektet. Du kan sedan använda namnet för att snabbt hitta objektet med Navigator.

Gruppering

Grupperar de markerade objekten så att de fungerar som ett kombinerat objekt.

Upphäv gruppering

Delar upp den markerade gruppen i enskilda objekt.

Redigera grupp

Öppnar den markerade grupperingen så att de enskilda objekten kan redigeras. Om den markerade grupperingen innehåller en sammanflätad gruppering kan du upprepa kommandot för undergrupperna.

Lämna gruppering

Avslutar gruppen så att det inte längre går att redigera de enskilda objekten i gruppen.

Kombinera

Kombinerar två eller flera markerade objekt till en gemensam figur. Till skillnad från en gruppering får ett kombinerat objekt de egenskaper som är definierade för det objekt som ligger underst i staplingsordningen. Du kan dela upp kombinerade objekt, men de ursprungliga objektens egenskaper finns inte kvar.

Dela

Delar upp ett kombinerat objekt i individuella objekt. De objekt som skapas får samma linje- och fyllningsegenskaper som det kombinerade objektet.

Former

Här öppnar du en undermeny där du kan använda en mängdoperation på de markerade polygonerna.

Förbind

Skapar en linje eller Bézierkurva genom att sammankoppla två eller flera linjer, Bézierkurvor eller andra objekt med en linje. Slutna objekt med fyllningar konverteras till linjer och fyllningen försvinner.

Bryta

Bryter upp linjer som sammankopplats med kommandot Förbind.

Stötta oss!