Infoga

På den här menyn är alla kommandon sammanfattade som används till att infoga nya element i dokumentet, som t.ex. skannade objekt, grafik, objekt, symboler och andra filer.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Chart

Inserts a chart.

Tabell

Infoga en ny tabell till den aktiva bilden eller sidan.

Återställ

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Snap Point/Line

Infogar en stödpunkt eller stödlinje (kallas även hjälplinje) som du kan använda för att snabbt justera objekt. Stödpunkter och stödlinjer visas inte på utskrifter.

Text Box

Ritar ett textfält med horisontell textriktning där du drar i det aktuella dokumentet. Dra ett textfält till önskad storlek någonstans i dokumentet, och skriv eller klistra in texten. Rotera textfältet om du vill ha roterad text.

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Infogar en flytande ram i det aktuella dokumentet. Ramar används i HTML dokument för att visa innehållet i en annan fil.

Fontwork-galleri

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formateringstecken

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Slide Number

Infogar bildnumret eller sidnumret.

Fält

Visar vanliga fält som du kan infoga på sidan.

Sidhuvud och sidfot

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.

Stötta oss!