Menyer

I följande avsnitt finns de hjälpavsnitt som beskriver menyer och dialogrutor.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Visa

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Infoga

På den här menyn är alla kommandon sammanfattade som används till att infoga nya element i dokumentet, som t.ex. skannade objekt, grafik, objekt, symboler och andra filer.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Bildskärmspresentation

Innehåller kommandon och alternativ för att köra en presentation.

Tools

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Help

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!