Menyer

I följande avsnitt finns de hjälpavsnitt som beskriver menyer och dialogrutor.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

De här kommandona gäller för det aktuella dokumentet, för att öppna ett nytt dokument eller stänga ett program.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Visa

På den här menyn finns kommandon för att anpassa visningen av dokumentet på skärmen.

Infoga

På den här menyn är alla kommandon sammanfattade som används till att infoga nya element i dokumentet, som t.ex. skannade objekt, grafik, objekt, symboler och andra filer.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Bildskärmspresentation

Innehåller kommandon och alternativ för att köra en presentation.

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!