Konvertera texttecken till ritobjekt

Du kan konvertera texttecken till kurvor. Du kan sedan redigera och ändra storlek på kurvorna, precis som vilket annat ritobjekt som helst. När du har konverterat texten till ritobjekt kan du inte längre ändra textens innehåll.

Så här konverterar du text till ritobjekt:

  1. Markera den text som du vill konvertera och gör något av följande:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Curve.

    I LibreOffice Impress högerklickar du på inramningen till textobjektet och väljer Omvandla - Till kurva.

  2. Om texten består av fler än ett tecken blir den konverterade texten ett grupperat objekt. Dubbelklicka på gruppen om du vill redigera enskilda objekt. Tryck på Esc när du är färdig.

  3. Klicka på ikonen Punkter på verktygsraden Ritobjekt. Klicka på objektet. Alla Bézierpunkter på objektet visas. På verktygsraden Redigera punkter finns olika typer av ikoner som du använder när du redigerar, infogar och tar bort punkter.

Stötta oss!