Infoga kalkylblad på sidor

Det finns olika metoder för att infoga kalkylbladsceller i dina Impress-bilder eller Draw-sidor:

 1. Infoga en intern tabell. Du anger data i cellerna och använder exklusiv formatering med hjälp av Tabellutkast i aktivitetspanelen.

 2. Infoga en ny tabell som ett OLE-objekt eller infoga en befintlig fil som ett OLE-objekt. Du kan ange att länken för en fil ska vara en direktlänk till de senaste data som sparats i ett tabelldokument.

Infoga en intern tabell

 1. Gå till Impress-bilden eller Draw-sidan där du vill infoga tabellen.

 2. Välj Infoga - Tabell eller använd tabellsymbolen på standardverktygsraden för att infoga en tabell.

 3. Dubbelklicka på tabellen och skriv eller klistra in data i cellerna.

 4. Markera en del av cellinnehållet och högerklicka för att öppna snabbmenyn. Välj kommandon för att ändra cellernas innehåll, som teckenstorlek och radavstånd.

 5. Högerklicka på tabellramen för att öppna tabellens snabbmeny. Använd tabellens snabbmeny för att bland annat ange ett namn och en beskrivning för tabellen eller för att fördela raderna eller kolumnerna jämnt.

 6. Markera vissa celler och högerklicka för att öppna en snabbmeny där du bland annat kan infoga eller radera rader och kolumner.

  För att markera ett rektangulärt område celler pekar du på en cell i ett av hörnen på rektangeln, håller ned musknappen och drar musen mot motsatt hörn av rektangeln och släpper sedan upp musknappen.

  För att markera en cell pekar du på cellen, håller ned musknappen och drar musen till nästa cell och tillbaka igen, släpp sedan upp musknappen.

Infoga ett nytt kalkylblad som ett OLE-objekt

Du kan lägga till ett tomt LibreOffice Calc kalkylblad på en sida som ett OLE-objekt.

 1. Gå till den sida där du vill infoga objektet.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object. Click Create new and select the LibreOffice Spreadsheet. Click OK. Click in the spreadsheet to enter your data.

 3. Klicka utanför kalkylbladet om du vill visa bilden.

Om du vill ändra storlek på tabellen utan att ändra storlek på cellerna, dubbelklickar du i tabellen och drar i ett hörnhandtag. Om du vill ändra storlek på cellerna i tabellen klickar du i tabellen och drar i ett hörnhandtag.

Infoga ett kalkylblad från en fil

Om du infogar en tabell på en sida och ändrar i originalfilen kommer ändringarna inte att visas på sidan. Däremot kan du göra ändringar i kalkylbladet på sidan.

 1. Gå till den sida där du vill infoga objektet.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

 3. Välj Skapa från fil och klicka på Sök.

 4. Leta rätt på filen som ska infogas och klicka på OK.

  Aktivera kryssrutan Länka till fil om du vill infoga filen som en direktlänk.

note

Hela kalkylbladet infogas i sidan. Om du vill ändra vilken tabell som visas dubbelklickar du på kalkylbladet och väljer en annan tabell.


Stötta oss!