Att visa diabilder

Flera sätt finns att börja visa diabilderna. Då en visning är påbörjat så kan den styrs med tangenten eller musknappen.

Det förvalda värdet är att börja alltid med den första diabilden. Stiga för hand genom resten ändå till sistan. Dessa inställningar kan ändras.

Visning av diabilder

tip

Press Esc to abort the slide show before its end.


Flera val finns att styra visningen. Höger-klicka för att se en sammanhangsmeny med nyttiga funktioner.

Visningen körs automatiskt (kiosk-läget)

Övergång mellan bilderna kan ske automatiskt. Välj en övergång till varenda bild.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. In the Advance Slide area, click After and enter a time duration.

  3. Click Apply Transition to All Slides.

tip

Varenda bild kan få egen tid innan nästa bilden visas. Visa tempo funktionen hjälper med att få lagom tid mellan bilderna.


Att visa första bilden då alla andra har visats redan, automatiskt upprepning måste väljas.

  1. Välj Visning - Inställningar för visningar.

  2. In the Presentation Mode area, choose Loop and repeat after and set the duration of the pause between shows.

Visa bilderna ur fil

LibreOffice kan börjas även från kommandoprompten, med tillägg av -show och sedan namnet till Impress-filen. Till exempel, för att visa filen filename.odp från kommandoraden skriv:

soffice -show filename.odp

Med förutsättning att soffice finns i systemmets sögväg, och att filename.odp finns i den aktuella mappan.

Stötta oss!