Anpassa utskrift till papperssida

Du kan förminska en diabilds storlek när du skriver ut så att diabilden får plats på en utskriven sida.

  1. Öppna det dokument du vill skriva ut.

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. Under Layoutinställningar markerar du kryssrutan Anpassa objekt till pappersformat.

  4. Välj ett Format under Pappersformat.

  5. Klicka på OK. Storleken på objekten skalas nu och anpassas till den nya sidstorleken. De relativa positionerna är desamma.

Stötta oss!