Insert Slide from File

Du kan infoga sidor från en annan presentation i den presentation du arbetar med. Du kan också kopiera och klistra in sidor från en presentation till en annan.

Så här infogar du en sida från en annan presentation:

  1. Öppna en presentation och välj Visa - Normal.

  2. Choose .

  3. Leta rätt på presentationen med den sida som du ska infoga, och klicka sedan på Infoga.

  4. Klicka på plustecknet intill presentationsfilens ikon och markera de diabilder som du vill infoga.

  5. Klicka på OK.

Så här kopierar du sidor mellan presentationer:

  1. Öppna de presentationer som du vill kopiera mellan.

  2. I den presentation som innehåller bilderna du ska kopiera väljer du Visa - Bildsortering.

  3. Markera diabilderna och välj Redigera - Kopiera.

  4. Byt till den presentation där bilderna ska klistras in och välj Visa - Normal.

  5. Markera den sida som ska ligga före den inkopierade sidan och välj Redigera - Klistra in.

Stötta oss!