Skapa ett flödesschema

Så här skapar du ett flödesschema:

 1. Välj ett verktyg på verktygsraden Flödesschema på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Infoga en figur i dokumentet.

 3. Upprepa de sista stegen om du vill lägga till fler former.

 4. Öppna verktygsraden Förbindelser på verktygsraden Ritobjekt och välj en förbindelselinje.

 5. Flytta pekaren över kanten på en figur så att förbindelsepunkter visas.

 6. Klicka på en förbindelsepunkt, dra till en annan förbindelsepunkt på en annan figur och släpp upp musknappen.

 7. Upprepa de sista stegen om du vill lägga till fler förbindelser.

Du har nu lagt grunden till ditt flödesschema.

Så här lägger du till text i figurerna i flödesschemat

Gör en av följande:

Så här lägger du till en färgfyllning i en figur:

 1. Markera figuren och välj Format - Yta.

 2. Klicka på Färg och klicka på en färg i listan.

Så här lägger du till aktiva punkter som öppnar andra sidor:

Tilldela interaktioner till ett eller flera objekt på sidan.

 1. Markera objektet och välj sedan Bildskärmspresentation - Interaktion.

 2. Markera en interaktion i dialogrutan. Välj t.ex. om du vill flytta till nästa bild när användaren klicka på objektet.

Stötta oss!