Redigera kurvor

Ett kurvlinjesegment består av två datapunkter (slutpunkter) och två kontrollpunkter (handtag). En kontrollpunkt ansluts till en datapunkt med en kontrollinje. Du kan ändra formen på en kurva genom att konvertera en datapunkt till en annan typ av punkt, eller genom att dra kontrollpunkterna till andra platser.

Du kan också ändra linjens egenskaper genom att markera linjen och välja Format - Linje.

Ikon

Du kan granska de datapunkter och kontrollpunkter som hör till en kurva genom att markera linjen och klicka på ikonen Punkter på verktygsraden Ritverktyg. Datapunkterna representeras av fyrkanter och kontrollpunkterna av cirklar. En kontrollpunkt kan ligga över en datapunkt.

Så här justerar du ett kurvlinjesegment:

 1. Markera en kurvlinje och klicka på ikonen Redigera punkter på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Gör en av följande:

Så här delar du upp en kurvlinje:

Du kan bara dela upp en linje som har tre datapunkter eller fler.

 1. Markera en kurvlinje och klicka på ikonen Redigera punkter på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Markera en datapunkt och klicka på ikonen Dela upp kurva på verktygsraden Redigera punkter.

Så här skapar du en sluten figur:

 1. Markera en kurvlinje och klicka på ikonen Redigera punkter på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Klicka på ikonen Slut Bézier på verktygsraden Redigera punkter.

Så här gör du för att omvandla en datapunkt på en kurva:

 1. Markera en kurvlinje och klicka på ikonen Redigera punkter på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Klicka på den datapunkt som du vill omvandla och gör något av följande:

Så här lägger du till en datapunkt:

 1. Markera en kurvlinje och klicka på ikonen Redigera punkter på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Klicka på ikonen Infoga punkter på verktygsraden Redigera punkter.

 3. Klicka på linjen på det ställe där punkten ska läggas till och dra med musen en kort sträcka.

Symbolen Tips

Om en datapunkt inte har en motsvarande kontrollpunkt, markerar du datapunkten och klickar på ikonen Konvertera till kurva på verktygsraden Redigera punkter.


Så här tar du bort en datapunkt:

 1. Markera en kurvlinje och klicka på ikonen Redigera punkter på verktygsraden Ritverktyg.

 2. Klicka på den punkt som ska tas bort.

 3. Klicka på ikonen Ta bort punkter på verktygsraden Redigera punkter.

Stötta oss!