Rita kurvor

Med Kurv-verktyget Ikon kan du rita en kurvlinje som består av ett eller flera linjesegment. Varje segment i en Bézierkurva definieras av två datapunkter (slutpunkter) och en eller två kontrollpunkter (handtag) som du kan dra i för att justera kurvans båge. En kontrollpunkt ansluts till en datapunkt med en kontrollinje. Flyttar du en kontrollpunkt dras kurvan mot den och kurvans form ändras.

Symbolen Info

Kontrolpunkterna syns bara i "Redigera Punkterna"-läget. Kontrolpunkterna visas som små ringar, ankare visas som små fyrkanter. Startpunkten är lite större än de övriga ankarna.


En bézierkurva är uppbyggd kring tre typer av punkter:

Hur kurv-verktyget används

 1. Öppna verktygsraden Kurvor och markera verktyget Kurva . Icon

 2. Klicka där du vill att kurvan ska börja och dra en kort sträcka åt det håll du vill att kurvan ska gå. Om du vill skapa ett rakt linjesegment trycker du på Skift medan du drar.

  Tryck på Shift samtidigt som pekaren dras. Så följer rörelserna jämna 45-graders vinklar.

 3. Släpp upp musknappen där första punkten läggas.

 4. Flytta pekaren till det ställe där kurvsegmentet ska sluta och gör något av följande:

 5. Gör en av följande:

Hur friforms-verktyget används

 1. På ritningsraden, ta Curves raden Icon och sedan välj Freeform LineIcon verktyget.

 2. Klicka där kurven ska börja. Förtsätt tryck på knappen.

 3. Rita friformslinjan som med vanlig penna.

 4. Släppknappen för att avsluta linjan.

Stötta oss!