Läs in linje- och pilstilar

Med formatmallar kan du strukturera likartade linjer och linjeslut. I LibreOffice finns ett par standardformatmallar som du kan hämta och använda i dokumenten. Om du vill kan du lägga till eller ta bort element från en formatmall eller skapa egna formatmallar.

Så här laddar du en linjestiltabell:

  1. Välj Format - Linje och klicka på fliken Linjeslut.

  2. Klicka på knappen Läs in linjestiltabell.

  3. Leta rätt på filen som innehåller de linjestilar som ska läggas till och klicka på OK. Filen har formatet [filnamn].sod.

Om du vill spara en linjestiltabell klickar du på knappen Spara linjestiltabell, anger ett filnamn och klickar på OK.

Så här läser du in en linjesluttabell:

  1. Välj Format - Linje och klicka på fliken Linjeslut.

  2. Klicka på knappen Läs in linjesluttabell.

  3. Leta rätt på filen som innehåller de linjestilar som ska läggas till och klicka på OK. Filen har formatet [filnamn].soe.

Om du vill spara en linjeslutsfil klickar du på knappen Spara linjeslut, anger ett filnamn, och klickar sedan på OK.

Stötta oss!