Använda kortkommandon i LibreOffice Impress

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Du kan använda tangentbordet för att utföra kommandon i LibreOffice Impress eller för att navigera i arbetsområdet. LibreOffice Impress använder samma kortkommandon som LibreOffice Draw för att skapa ritobjekt.

Markera platshållare

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


Så här skapar och redigerar du en rektangel

 1. Gå till verktygsraden Ritverktyg genom att trycka på F6.

 2. Tryck på högerpil tills du kommer till en verktygsradsikon med ett ritverktyg.

 3. Om det finns en pil bredvid ikonen öppnar ritverktyget en underordnad verktygsrad. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen för att öppna den underordnade verktygsraden, och tryck sedan på högerpil eller vänsterpil för att markera en ikon.

 4. Press +Enter.

  Objektet skapas mitt i det aktuella dokumentet.

 5. To return to the document, press +F6.

  Du kan placera objektet där du vill ha det genom att använda piltangenterna. Om du vill välja ett kommando på snabbmenyn för objektet trycker du på Skift+F10.

Så här markerar du ett objekt

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Tryck på Tabb tills du kommer fram till objektet som du vill markera.

Visa en presentation

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Gå till nästa sida eller nästa animationseffekt

Blanksteg

Gå till nästa sida utan att använda objektanimationer

+PageDown

Gå tillbaka till föregående sida

+PageUp

Gå till en viss sida

Skriv bildens sidnummer och tryck på Retur.

Stoppa presentationen

Esc eller -.

Bildsortering

När du byter till Bildsortering för första gången, kan du trycka på Retur för att byta tangentbordsfokus till arbetsområdet. Du kan också trycka på F6 för att navigera till arbetsområdet och sedan trycka på Retur.

Markera och avmarkera sidor

Använd piltangenterna för att navigera till den sida som du vill markera och tryck på Mellanslag. Om du vill utöka markeringen, använder du piltangenterna för att gå till de bilder som du vill ta med och trycker på Mellanslag igen. Om du vill avmarkera en bild, navigerar du till bilden och trycker på Mellanslag.

Kopiera en sida:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

Flytta en sida:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Välj att infoga sidan Innan eller Efter den aktuella sidan och klicka på OK.

Stötta oss!