Skapa en anpassad presentation

Du kan skapa anpassade bildskärmspresentationer, som är utformade speciellt för din publik, med sidorna i den aktuella presentationen.

Så här skapar du en anpassad presentation:

Define Custom Slide Show Dialog

 1. Välj Presentation - Anpassad presentation.

 2. Klicka på Ny och ange ett namn på presentationen i rutan Namn.

 3. Under Existing Slides, select the slides to add to your slide show, and click the >> button. Hold down Shift to select a range of consecutive slides, or to select multiple individual slides.

Du kan ändra ordningen på sidorna i presentationen genom att dra och släppa sidorna under Anpassad presentation.

Så här startar du en anpassad presentation:

Custom Slide Shows Dialog

 1. Välj Presentation - Anpassad presentation.

 2. Markera den presentation som du ska starta i listan.

 3. Klicka på Starta.

tip

Om du vill att den markerade presentationen ska starta när du klickar på ikonen Starta från första bilden på verktygsraden Presentation, eller när du trycker på F5, markerar du Använd anpassad presentation.


Alternativ för att visa en bildskärmspresentation

Om du alltid vill börja presentationen från den aktuella sidan:

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. I området Starta presentation markerar du rutan Alltid med aktuell sida.

warning

Du ska inte markera det här alternativet om vill köra en anpassad presentation.


Så här döljer du en sida:

För att dölja den aktuella bilden så klickar du på knappen "Dölj bild".

 1. Välj Visa - Bildsortering och markera den eller de bilder som du vill dölja.

 2. Välj Bildskärmspresentation - Visa diabild.

  Sidan kommer inte att tas bort från dokumentet.

Så här visar du en dold sida:

 1. Välj Visa - Bildsortering och markera den eller de dolda bilder som du vill visa.

 2. Välj Bildskärmspresentation - Visa diabild.

Stötta oss!