Importera HTML-sida till presentation

Du kan importera alla typer av textfiler, inklusive text i HTML dokument till en sida.

Så här infogar du text från en fil till en sida:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Välj "Text" eller "HTML dokument" i listan Filformat.

  3. Leta rätt på filen med texten som ska läggas till och klicka på Infoga.

Om textfilen innehåller mer text än vad som får plats på en sida, kan du dela upp texten på flera sidor.

  1. Dubbelklicka i den infogade texten för att byta till redigeringsläge.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Upprepa steg 1 till 3 tills all text finns på bilder.

Stötta oss!