Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Bakgrunder finns för alla bilder, anteckningar och flygblad.

Lägger till fördefinierade objekt för sidhuvud eller sidfot

Varje typ av bakgrund har ett fördefinierat område som visar datum, sidfot och bildnummer.

När du byter till bakgrundsvy kan du flytta de områden till valfri position på bakgrunden. Du kan ange övrig text och ändra storlek på områden. Du kan välja innehåll i områden och ange textformat. Du kan exempelvis ändra teckenstorlek eller färg.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Välj Visa - Sidhuvud och sidfot

  En dialogruta med två fliksidor visas: Bild och Anteckningar och flygblad där du kan ange innehåll för fördefinierade områden.

  Header Footer Dialog

  Som standard är kryssrutan Datum och tid aktiverad men formatet är angett som Fast och textinmatningsrutan är tom, vilket innebär att datum och tid inte syns på bilderna.

  Som standard är kryssrutan Sidfot aktiverad men textinmatningsrutan är tom, vilket innebär att sidfoten inte syns på bilderna.

  Som standard är kryssrutan Bildnummer avmarkerad, vilket innebär att sidnummer inte syns.

 2. Ange eller välj innehåll som ska synas på alla bilder.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Klicka på Datumområde och flytta fältet Tid och datum. Markera fältet <date/time> och tillämpa formatering för att ändra tids- eller datumformat för alla bilder. Det här gäller även områdena sidfot och bildnummer.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Master Layout Dialog

Lägger till textobjekt som objekt för sidhuvud eller sidfot

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Välj Visa - Normal när du är klar.

tip

Du kan också infoga fält, som t.ex. datum eller sidnummer, i en sidfot eller ett sidhuvud genom att välja Infoga - Fält.


Stötta oss!