Ändra bakgrundsfyllning

För att använda en färg, en gradient, eller ett kläckningsmönster för bakgrund

 1. Choose , and then click on the Background tab.

 2. Under Fyllning gör du något av följande:

  Välj Färg, och klicka på en färg i listan.

  Välj Gradient, och klicka på en gradientstil i listan.

  Välj Kläckning, och klicka på en kläckningsstil i listan.

 3. Klicka OK.

To use an image for the background

You can display an entire image as a background, or you can tile the image to produce a patterned background.

 1. Choose , and then click on the Background tab.

 2. In the Fill area, select Image, and then click an image in the list.

  note

  To use a custom image for the background, click the Import button. Locate the image and click Open. On returning to the Background tab, the imported image is in the Image list.


 3. Gör en av följande:

  Om du vill använda hela bilden som bakgrund avmarkerar du kryssrutan Sida vid sida under Position och markerar Anpassa.

  Om du vill repetera bilden och skapa ett mönster markerar du Sida vid sida och anger alternativen Storlek, Position och Förskjutning.

 4. Click OK.

This modification is only valid for the current presentation or drawing document.

To save a new master as a template

 1. .

 2. .

 3. Choose View - Normal to close the master view.

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. Enter a name for the template. Do not change the category from "My Templates". Click OK.

Now you can use the Templates window to open a new presentation or drawing based on your new template.

Stötta oss!