Animerade diabildsväxlingar

Du kan använda en specialeffekt som spelas upp när du visar en sida under presentationen.

Så här använder du en övergångseffekt på en sida:

  1. Gå till Normalvy och markera den bild som du ska använda övergångseffekten på.

  2. Klicka på Bildväxling i aktivitetspanelen.

  3. Markera en bildväxling i listan.

Du kan förhandsvisa övergångseffekten i dokumentfönstret.

Symbolen Info

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


Så här använder du samma övergångseffekt på fler än en sida:

  1. Gå till Bildsortering och markera den bild som du ska använda övergångseffekten på.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. Klicka på Bildväxling i aktivitetspanelen.

  3. Markera en bildväxling i listan.

Om du vill förhandsgranska växlingen till en bild klickar du på den lilla ikonen under bilden i Bildruta.

Så här tar du bort en övergångseffekt:

  1. In Gå till Bildsortering, och markera de bilder som du vill använda övergångseffekten på.

  2. Välj Ingen bildväxling i listrutan i aktivitetspanelen.

Stötta oss!