Animating Objects in Presentation Slides

Du kan anvÀnda fördefinierade animationseffekter pÄ objekt pÄ sidan. De fördefinierade effekterna Àr samma effekter som du kan anvÀnda för övergÄngar mellan sidor.

SÄ hÀr anvÀnder du en animationseffekt pÄ ett objekt:

  1. Öppna en bild i Normalvy och markera det objekt som ska animeras.

  2. Choose Format - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. Klicka pÄ en flik med effekter i dialogrutan Anpassad animation. Klicka pÄ en effekt, och klicka sedan pÄ OK.

Klicka pÄ Spela upp för att förhandsgranska animationen.

note

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have one or more objects with custom animation. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has custom animation.


SÄ hÀr tillÀmpar och redigerar du en rörelsebaneeffekt:

Ett objekt kan animeras och röra sig lÀngs med en rörelsebana. Du kan anvÀnda fördefinierade eller egna rörelsebanor.

VÀljer du "Kurva", "Polygon" eller "Frihandslinjer", stÀngs dialogrutan och du kan rita din egen bana. Om ritningen avslutas och inte avbryts, tas den skapade banan bort frÄn dokumentet och infogas som en rörelsebaneeffekt.

Redigera rörelsebanor

Om panelen Anpassad animation visas, ritas alla effekter för rörelsebanor i aktuell bild som genomskinlig överlÀggning pÄ bilden. Alla banor Àr synliga hela tiden och dÀrför kan du enkelt skapa animeringar med banor i rad.

VÀlj rörelsebana genom att klicka pÄ banan. En markerad bana stöder hantag och den kan röras och Àndras precis som en figur. Dubbelklicka pÄ en bana och punktredigeringslÀge startas. PunktredigeringslÀget kan Àven startas genomRedigera - Punkter eller genom att trycka pÄ F8.

SÄ hÀr tar du bort en animationseffekt frÄn ett objekt:

  1. Öppna en bild i Normalvy och markera objektet vars effekt ska tas bort.

  2. VÀlj BildskÀrmspresentation - Effekt.

  3. Den första posten, Ingen effekt, Àr markerad. Klicka pÄ Tilldela.

Please support us!