Skapa animerad GIF-bild

Du kan animera ritobjekt, textobjekt och grafiska objekt på sidorna för att göra en presentation mer intressant. I LibreOffice Impress finns en enklare animationsredigerare som du kan använda för att skapa animationer av objekten i dina sidor. Animationseffekten åstadkoms genom att varje (statisk) bildruta i animationen visas under en kort period, innan den avlöses av nästa bildruta.

Symbolen Tips

Om du skapar en bitmappsanimation (animerad GIF), kan du ange ett tidsvärde för varje bildruta, och ange hur många gånger som animationen ska spelas upp.


Så här skapar du en animerad GIF:

 1. Välj ett objekt eller en grupp av objekt som du vill inkludera i animeringen och välj Infoga - Media - Animerad bild.

 2. Gör en av följande:

 1. Under Animationsgrupp väljer du Bitmapobjekt.

  Använd animationens tidslinje för att ange hur länge en bildruta ska visas och hur många gånger som animationssekvensen ska repeteras.

 2. Ange numret på en bildruta i rutan Bildnummer (vänstra rutan).

 3. Ange hur många sekunder som bildrutan ska visas i rutan Visningstid (mellersta rutan).

 4. Upprepa de två sista stegen för varje bildruta i animationen.

  Symbolen Tips

  Du kan förhandsgranska animationen genom att använda kontrollerna till vänster om rutan Bildnummer.


 5. Ange hur många gånger som animationen ska visas i rutan Antal omgångar (rutan till höger).

 6. Välj ett justeringsalternativ för objekten i rutan Anpassning.

 7. Klicka på Skapa.

Stötta oss!